Samen vakantie vieren!

Wij kijken verder dan de eigen onderneming

Vakantie vieren is helaas niet voor iedereen zo gewoon. Veel mensen kunnen er om praktische, financiële of gezondheidsredenen nooit tussenuit, terwijl ze het juist zo hard nodig hebben. RCN en haar enige aandeelhouder, Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum (SIOC), maken graag vakanties mogelijk voor mensen voor wie op vakantie gaan niet zo vanzelfsprekend is. Denk aan bijvoorbeeld kinderen uit achterstandssituaties, maar ook aan mensen die afhankelijk zijn van zorg en gezinnen die leven op de armoedegrens.

 

Tevens werken we samen met een aantal stichtingen die vakanties organiseren voor personen met een lichamelijke beperking, eenoudergezinnen en mensen met Alzheimer en hun partners.Daarnaast steunen RCN en SIOC nog talloze andere projecten. Zo bieden we financiële steun aan onder andere inloophuizen, steun aan tienermoeders, het jongerenwerk en het studentenpastoraat. Zo draag je als gast indirect bij aan het realiseren van vele goede doelen.