Veranderingen en consequenties

De velden 218-241 en 373-380 worden toeristische plekken waarvan het misschien voor uw bekende Ericalaantje veranderd wordt naar camperplekken.

 

De velden 37-46, 78-87, 300-319, 566-586, 668-679, 694-708, 709-730 en 731-748 worden seizoensplaatsen. De velden 119-129, 393-417 en 631-647 worden velden waar u een lenteplaats of een nazomerplaats kunt boeken. Het combinatiearrangement komt te vervallen en deze hoeft u dus niet meer af te nemen.

 

Aangezien de toewijzing van de plekken altijd via een bepaalde volgorde gaat hebben we hieronder alvast voor iedereen die wellicht te maken krijgt met een wijziging de categorie beschreven:

  • Gasten van veld 218-241 en 373-380 komen in categorie 2a.
  • Staat u op 37-46, 78-87, 300-319, 566-586, 668-679, 694-708, 709-730 en 731-748, en wilt u volgend jaar geen seizoensplek reserveren, dan komt u in categorie 2b. Wilt u wel een seizoensplek op uw huidige plek dan komt u in categorie 1.(Mochten er meerdere gasten aanspraak willen maken op een seizoensplek waar ze dit jaar hebben gestaan, dan wordt er geloot. Ofwel, lenteplaats/zomerplaats/nazomerplaats evenveel recht op die plek voor een seizoen, wie het wordt bepaalt de loting.
  • Gasten op de velden; 119-129, 393-417 en 631-647 hebben vanaf 2023 de mogelijkheid om alleen een lente of nazomerplaats arrangement te kiezen i.p.v. het verplichte oude combinatiearrangement (voor-,en naseizoen)  natuurlijk bent u ook van harte welkom om beide arrangementen los te boeken. Staat u op 1 van deze 3 velden en heeft u liever een seizoenplaats, welke dan op een ander veld ingedeeld wordt, dan kunt u dit aangeven op uw inschrijfformulier en komt u terecht in categorie 2b

Op dit moment hebben wij nog geen inzicht in welke plekken er vrij komen. Laat ons vooral uw wensen weten via het formulier. Bent u te laat met inleveren van het formulier (19 sept.) vervallen uw rechten. Pas op het moment dat wij alle formulieren retour hebben kunnen wij plaatsen gaan toewijzen en zult u zo snel mogelijk door ons op de hoogte gebracht worden.

U wordt altijd vroegtijdig door ons geïnformeerd wat uw specifieke mogelijkheden zijn in 2023. (Voor 24 oktober 2022)