Vogelpark Ruinen

Unieke populatie weide- en waadvogels

Vogelpark Ruinen heeft een unieke populatie Nederlandse weide -en waadvogels. De wulp, tureluur, grutto, scholekster, kluut en kievit zijn allemaal te bezichtigen in een natuurlijke habitat. Het Vogelpark werkt hiermee mee aan de bescherming en behoud van de Nederlandse weide - en waadvogels. Zij zijn behoorlijk in aantal teruggelopen.

Vogelpark Ruinen

Postweg 3

7963 PD, Ruinen

Nederland