Recreatie-voucher

Alle informatie op een rijtje

RCN Vakantieparken heeft in samenspraak met haar collega-brancheleden van de HISWA-RECRON een voucherregeling opgesteld. Het betreft een regeling die in het leven is geroepen vanwege annuleringen die verband houden met de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het coronavirus. De voucher is uitgegeven aan iedereen die zijn vakantie heeft geannuleerd in de periode van 13 maart tot 1 juli 2020 en geeft recht om voor hetzelfde bedrag een verblijf bij RCN op een later tijdstip te verzilveren. De voucherregeling is in samenwerking met Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat tot stand gekomen. Met de recreatie-voucher kan je een nieuw verblijf bij RCN boeken met aankomstdatum tot 30 september 2021. Dit nieuwe verblijf dient uiterlijk 12 maanden na je oorspronkelijke aankomstdatum geboekt te zijn.

Aanpassing annuleringsvoorwaarden

RCN Vakantieparken

RCN Vakantieparken heeft vanwege de uitzonderlijke en onvoorziene situatie die het gevolg is van de verspreiding van het coronavirus per 13 maart 2020 de op de overeenkomst toepasselijke annuleringsvoorwaarden aangepast. De redelijkheid en billijkheid die bij de uitvoering van overeenkomsten een belangrijke rol spelen, vragen in deze uitzonderlijke en onvoorziene situatie om passende en redelijke oplossingen voor de problemen waarvoor RCN zich gesteld ziet.

 

Met ingang van 13 maart 2020 kan een annulering niet leiden tot een vermindering van de overeengekomen prijs van het geboekte verblijf en/of tot restitutie van hetgeen de gast heeft (vooruit) betaald aan RCN. RCN Vakantieparken heeft voor alle annuleringen in de periode van 13 maart tot 1 juli 2020 een recreatie-voucher ontwikkeld die een waarde vertegenwoordigd waarmee een nieuw verblijf geboekt kan worden bij RCN.

 

RCN realiseert zich goed dat een voucherregeling geen luxe is, maar een uitstelmaatregel in deze extreme noodsituatie met zware maatregelen van de overheid. Met deze regeling wil RCN enerzijds rust en zekerheid geven. Als je een verblijf geboekt hebt, ben je met de voucher ervan verzekerd dat die boeking ook wordt uitgevoerd. Dit jaar nog en anders wel volgend jaar. En anderzijds help je RCN: zo krijgt RCN de tijd om de crisis het hoofd te bieden en te overleven.

 

 

Voorwaarden recreatie-voucher

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

1. De recreatie-voucher geldt voor annuleringen voor een verblijf op een RCN Vakantiepark die zijn aangevraagd tussen 13 maart en 1 juli 2020, waarbij de reservering rechtstreeks bij RCN, via bungalowspecials, bungalows.nl of ANWB kamperen is gemaakt.

2. De recreatie-voucher heeft een geldigheidsduur van 12 maanden na de oorspronkelijke aankomstdatum. Dit betekent dat de gast binnen 12 maanden na de oorspronkelijke aankomstdatum het vervangend verblijf dient te hebben geboekt. Dit vervangend verblijf dient plaats te vinden uiterlijk voor 30 september 2021.

3. De recreatie-voucher kan alleen worden ingewisseld bij RCN Vakantieparken. De voucher kan voor een verblijf bij ieder park van RCN, zowel Nederland als Frankrijk en Duitsland, worden ingewisseld.

4. De waarde van de recreatie-voucher is gelijk aan de hoogte van het door de gast reeds betaalde en door RCN ontvangen bedrag, inclusief eventueel betaalde borg of bijboekartikelen en biedt geen aanspraak op eenzelfde of vergelijkbare prestatie als die met de oorspronkelijke boeking gemoeid was.

5. Ingeval de kosten behorende bij de nieuwe boeking hoger liggen dan de waarde van de recreatie-voucher, is de gast gehouden het verschil bij te betalen. Daarbij zijn de reguliere betalingstermijnen van RCN van toepassing. Ingeval de kosten lager liggen dan de waarde van de recreatie-voucher, vindt er geen terugbetaling plaats. Het resterende bedrag blijft op de recreatie-voucher staan.

 

6. Indien de recreatie-voucher, of de laatst bedoelde nieuwe recreatie-voucher, na afloop van de geldigheidsduur van artikel 2 nog een waarde bevat, dan wordt dit op uw verzoek door RCN op uw bankrekening overgemaakt (na aftrek van de annuleringskosten).

7. De eventuele restwaarde na afloop van de geldigheidsduur van de voucher is zichtbaar in de mijn-omgeving van uw RCN account en wordt op uw verzoek door RCN op uw bankrekening overgemaakt. Houdt u er rekening mee dat bij het niet of niet volledig gebruiken van de voucher de annuleringskosten in mindering worden gebracht op het bedrag indien het verblijf op het RCN-park wel mogelijk was, maar u vanwege een andere reden van het verblijf heeft afgezien.


8. De recreatie-voucher is niet overdraagbaar aan derden, en wordt niet als betaalmiddel geaccepteerd tijdens het verblijf bij RCN Vakantieparken.

9. De recreatie-voucher is niet van toepassing op verblijven op basis van vaste plaatsen en verblijven op Villapark Sneekermeer en de luxe waterwoningen op de RCN Potten.

10. Bij aanvraag van de voucher en gebruikmaking binnen de geldigheidstermijn worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht. 

Veel gestelde vragen

over de recreatie-voucher

Hoe lang is de recreatie-voucher geldig?

De recreatie-voucher heeft een geldigheidsduur tot 30 september 2021. De nieuwe vakantie dient wel binnen 12 maanden na de oorspronkelijke aankomstdatum geboekt te zijn. Die datum wordt ook duidelijk in de voucher genoemd.

 

Kan ik de recreatie-voucher voor meerdere boekingen gebruiken?

De recreatie-voucher heeft de waarde van de reeds betaalde reissom. Je kunt de recreatie-voucher inderdaad gebruiken voor meerdere boekingen.

 

Kan ik (het restant) van de recreatie-voucher ook gebruiken in de horeca-gelegenheden van RCN?

Dat is niet mogelijk. De voucher kan alleen gebruikt worden voor het boeken van een vakantie.

 

Mag ik mijn recreatie-voucher gebruiken voor een verblijf op een ander RCN-park?

Dat mag zeker. Je kunt de recreatie-voucher verzilveren voor ieder RCN park, zowel in Nederland als Frankrijk.

 

Ik heb meerdere boekingen gemaakt voor een verblijf op jullie park later dit jaar. Kan ik de voucher gebruiken om deze later in het jaar geplande boeking te betalen?

Ja dat kan.

 

Kan ik mijn voucher overdragen aan iemand anders?

Nee, dat is niet mogelijk. De voucher dient op hetzelfde gastennummer te worden verzilverd als de voucher is afgegeven. Het is wel mogelijk om op jouw gastennummer een boeking te doen voor een familielid of bekende. Betaling en verantwoordelijkheid blijft wel bij de oorspronkelijke boeker.

 

 Ik heb mijn recreatie-voucher nog niet ontvangen, maar wel aangevraagd. Ik wil alvast omboeken, want straks is alles volgeboekt.

Ja dat kan. Neem hiervoor contact op met ons via telefoon (+31 (0)85 0400 700 of mail (contact@rcn.nl).

 

Ik heb een recreatie-voucher ontvangen, maar heb me bedacht. Ik zou toch naar het park willen gaan.

Dit is helaas niet mogelijk. We hebben dit in onze systemen opgenomen, waardoor je boeking is komen te vervallen. Je kan dit verblijf wel opnieuw boeken.

 

Ik wil geen voucher, maar geld terug kan dat?

RCN stelt zich op het standpunt dat dit momenteel niet mogelijk is. RCN realiseert zich goed dat een voucherregeling geen luxe is, maar een noodzakelijke maatregel in deze extreme noodsituatie met zware maatregelen van de overheid om het voortbestaan van het bedrijf zekerder te stellen. De voucherregeling is in samenwerking met Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat tot stand gekomen.

Wanneer ik een boeking, die ik betaald heb met een recreatie-voucher, annuleer, krijg ik dan geld terug of wordt dit omgezet naar een nieuwe recreatie-voucher?
Wanneer u een boeking heeft gemaakt en deze heeft betaald met een recreatie-voucher, dan krijgt u na een annulering een nieuwe recreatie-voucher. Deze zal de oorspronkelijke waarde van de recreatie-voucher hebben minus de annuleringskosten die gelden op het moment van annuleren.

Worden er altijd annuleringskosten in rekening gebracht?
Nee, alleen bij het niet of niet volledig gebruiken van de voucher worden annuleringskosten berekend indien het verblijf op het RCN-park wel mogelijk was, maar u vanwege een andere reden van het verblijf heeft afgezien.

 

Hoe is dit geregeld bij andere recreatieondernemingen?

Alle recreatieondernemingen in Nederland, aangesloten bij de brancheorganisatie HISWA RECRON, hebben vanwege de uitzonderlijke en onvoorziene situatie de op hun overeenkomsten toepasselijke annuleringsvoorwaarden aangepast. Deze regeling is tot stand gekomen na afstemming met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het Ministerie van EZK.

 

Hoe kan ik mijn recreatie-voucher verzilveren?
De waarde van de voucher kan verzilverd worden bij een boeking via de website (in de laatste stap van het boekingsproces in de betaalstap kun je de vouchercode invoeren) of neem contact op met het Contact Center via e-mail contact@rcn.nl of telefonisch via 085 0400 700.