Een veilige (werk))omgeving

Vertrouwenspersonen bij RCN Vakantieparken

RCN kent twee vertrouwenspersonen die bij ongewenst gedrag benaderd kunnen worden. De vertrouwenspersonen begeleiden en adviseren en zullen in overleg met jou melding doen bij de juiste functionaris/instantie en de melding anoniem doorzetten.

De vertrouwenspersonen zijn er in eerste instantie om te zorgen voor een interne veilige werkomgeving, maar er zijn ook situaties denkbaar die jij als externe (gast) signaleert en die betrekking hebben op het functioneren van een RCN-leidinggevende (bestuur/directie/management). Om ook deze signalen veilig te ontvangen kan gebruik gemaakt worden van een vertrouwenspersoon. Ook als je het vermoeden hebt van een misstand binnen de organisatie, het zogenaamde ‘klokkenluiden’, kun je terecht bij één van de twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon zal alleen met jouw goedkeuring jouw naam noemen.

 

De vertrouwenspersonen van RCN Vakantieparken zijn:

Anneke Kuipers-Speckmann

Bram Rebergen

 

Per mail kunt je rechtstreeks contact opnemen met onze vertrouwenspersonen:

vertrouwenspersoon@rcn.nl